Operation Flashpoint by DRIVERX
:: Počtení » Citáty

Citáty

Smrt jednotlivce je tragédie, smrt miliónů je statistika.
Josif Visarionovič Stalin

Věřím tomu, že lidé by žili dodnes, kdyby se za smrt platila pokuta.
Nancy Reagan

Nejrychlejší cesta, jak ukončit válku, je prohrát ji.
George Orwell

Nevím, jakými zbraněmi se bude bojovat ve 3. světové válce, ale ve 4. světové válce to budou klacky a kameny.
Albert Einstein

Válka je příliš vážnou záležitostí, než aby mohla být svěřena armádě.
Georges Clemenceau

Válka je sérií katastrof, které rozhodnou o vítězi.
Georges Clemenceau

Válka není pěkná.
Barbara Bush

Válka je hra, která se hraje s úsměvem. Nemůžete-li se usmívat, šklebte se. Nemůžete-li se šklebit, kliďte se jí z cesty, co vám nohy stačí.
Winston Churchill

Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír.
George Washington

Uhni z cesty, jestli chceš zestárnout.
Pink Floyd

Smrt je velmi hloupá, deprimující záležitost a moje rada zní: držte se od ní co nejdál.
W. Somerset Maugham

Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít.
J.R.R.Tolkien

Existuje jedno nejstarší a nejhlubší přání každého, Velký útěk: útěk před smrtí.
J.R.R.Tolkien

Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; Bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím.
Walt Whitman

Lidé bojují proti sobě navzájem, protože každý z nich vede válku sám se sebou.
Francis Meehan

Není pravda, že bych se bál zemřít, jen nechci být u toho, až se to stane.
Woody Allen

Je těžké mít trpělivost s lidmi, kteří tvrdí 'Žádná smrt neexistuje' nebo 'Na smrti nezáleží'.\n Ale smrt existuje a cokoliv existuje, na tom záleží.
C.S.Lewis

Smrt člověka je víc věcí pozůstalých, než jeho samotného.
Thomas Mann

Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv, věřím však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic.
G. K. Chesterton

Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.
Martin Luther King, Jr.

Když je hra dohrána, vrací se král i pěšák do stejné krabičky.
Italské přísloví

Ještě jsem nezačal bojovat!
John Paul Jones

Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.
John Fitzgerald Kennedy

Války nikdy nikoho nebolí, kromě lidí, kteří zemřou.
Salvador Dali

Válka neurčuje, na čí straně je pravda - jenom kdo zbyde.
Bertrand Russell

Stáváme se lepšími, když vítězíme sami nad sebou. Stačí mít zápas a zvítězit v něm
Edward Gibbon

Uspět můžeme pouze v případě, že si najdeme v životě, ve válce či v čemkoliv jiném jediný, prvořadý cíl a všechna ostatní rozhodnutí tomuto cíli podřídíme.
Dwight D. Eisenhower

Zkušenost je přísný učitel, protože po nás požaduje nejprve zkoušku, a teprve poté nám poskytne vysvětlení.
Vernon Sanders Law

Když jsi poražen, ber to jako signál, že tvé plány nebyly tak skvělé, přetvoř je a znovu vykroč směrem ke kýženému cíli. Napolean Hill

Odvaha bývá postrachem smrti - a stejně ji to nijak neobměkčí.
John Wayne

Smrt je mnohem všestrannější než život; každý umírá, ale ne každý žije.
A. Sachs

Představivost je jedinou zbraní ve válce se skutečností.
Jules de Gaultier

Nemůžeš tvrdit, že civilizace nezaznamenává určitý pokrok, neboť v každé další válce tě zabijí novým způsobem.
Will Rogers

...někdy si začnou válku a nikdo nepřijde.
Carl Sandburg

Je dobře, že válka je tak strašná, jinak bychom si ji mohli příliš oblíbit.
Robert E. Lee

Válku nemůžeš vyhrát o nic víc než se dá vyhrát zemětřesení.
Jeannette Rankin

Válka je jedním z prostředků, kterým Bůh rád trápí člověka.
Cardinal Richelieu

Ve válce vítězství nic nenahradí.
General Douglas MacArthur
© DRIVERX, © graphix Đark. All rights reserved! Všechna práva vyhrazena!